Masz pytania?

Nie znalazłeś interesującej Cię części?

Zadzwoń: 535 500 870, 533 943 068

85 662 78 13 wew.3, e-mail: zamowienia@mtzparts.pl

Regulamin

Regulamin zamówień internetowych w firmie Moto-Agro J.Błoch, D.Dziuba Sp. z o.o. Białystok


        Wszystkie zasady poniżej są umieszczone po to aby zakupiony w naszym esklepie towar dotarł do Pana(i) jak najszybciej i bezproblemowo.

 

 § I. Strony i przedmiot transakcji

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży konsumenckiej, tj. gdy kupującym jest konsument.
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. W pozostałych, niewymienionych w ust. 1 przypadkach sprzedaży, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego (zasady ogólne).
 4. Sklep Internetowy Moto-Agro, działający pod adresem www.mtzparts.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową części zamiennych, opon i innych artykułów z branży agro motoryzacyjnej.
 5. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie jest firma Moto-Agro J.Błoch D.Dziuba Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 52, KRS 0001082215, w dalszej części Regulaminu określona jako Spółka.
 6. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.mtzparts.pl w chwili składania zamówienia.
 7. Informację o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.mtzparts.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 9. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 10. Informacja o łącznej cenie do zapłaty, a więc cena produktu wraz z kosztem wysyłki, zostanie zawarta w formularzu zamówienia, który akceptuje Klient poprzez użycie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. 

 

§ II. Składanie i potwierdzanie zamówień

 1. Składanie zamówień w Sklepie www.mtzparts.pl odbywa się poprzez:
 • wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu   
 1. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest drogą meilową przez pracownika Sklepu w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym jeśli zamówienie zostało złożone po godzinie 13.00 (dotyczy dni roboczych).  
 2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 

§ III. Formy płatności 

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
 • przelewem przed dostawą towaru (przedpłata) Towar zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Spółki lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty faksem lub przez e-mail.
 • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
 1. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto: Moto-Agro J. Błoch, D.Dziuba. Sp. z o.o. ul. Elewatorska 52 , 15-620 Białystok
  BNP PARIBAS S.A. 48 1600 1462 1029 8298 8000 0029

 

§ IV. Termin realizacji 

 1. Czas wydania rzeczy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Standardowo czas wysłania paczki wynosi 24h od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego. 
 2. Zamówienie złożone z kilku towarów jeżeli jest to możliwe pakowane jest w jedną paczkę. 
 3. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta drogą mailową.
 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa, Klient będzie mógł wybrać inny produkt zastępczy z oferty Sklepu lub anulować zamówienie.
 5. Nieprawidłowo lub niepełnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 6. Dostawy produktów zamawianych realizowane są na terenie całego kraju.
 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Spółka zobowiązana jest doręczyć Nabywcy towar wolny od wad. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 9. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru - bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego – Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego).

 

§ V. Gwarancja 

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.
 2. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 3. W przypadku produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji.

 

§ VI. Reklamacje i zwroty

 1. Klient może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia (załącznik nr 1) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotujest odesłanie zakupionego towaru  w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Dodatkowo należy załączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz kartę gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)Zwrot ceny towaru nastąpi przelewem na podane konto nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oprócz równowartości ceny towaru zwrócone zostaną również koszty  jego zwrotu  - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.Spółka zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej nadania.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy  nie przysługuje w przypadku:
 • umów, w których cena lub wynagrodzenie za świadczenie zależą od wahań na rynku finansowym
 • towarów wykonanych na specjalne zamówienie
 • towarów, których nie można zwrócić po otwarciu zapieczętowanego opakowania, ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych
 • produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami
 1. Jeżeli kupiony towar mawadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Spółka rozpatrując reklamację kieruje się przede wszystkim łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru, charakterem wady oraz tym, czy towar był wcześniej reklamowany.

Spółka w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W razie wystąpienia wątpliwości należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail z Działem Sprzedaży Wysyłkowej tel. 666-039-601, 790-540-539, mail: jarek@moto-agro.plallegro@moto-agro.pl

 1. Jeżeli doręczana paczka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady uszkodzeń, paczka jest mocno pognieciona itp.) nie należy jej odbierać. W takim przypadku paczka zostanie niezwłocznie odesłana na adres nadawcy, co pozwoli szybciej przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz wysłania ponownie zamówionych produktów.

 

§ VII. Ochrona prywatności i inne prawa 

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez……………………………………(nazwa, adres, KRS, NIP, REGON).
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Dane osobowe użytkownika przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.
 5. Sklep zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane, które Klient podaje podczas rejestracji w Sklepie są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień. Sklep nie udostępnia, nie sprzedaje danych osobowych, ani nie udostępnia baz danych zawierających adresy e-mail Klientów. Zgodnie z powołaną ustawą wszyscy Klienci Sklepu mają prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych serwisu
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

§ VIII.  Realizacja zamówień 

 1. Czas realizacji zamówienia podajemy, licząc tylko dni robocze.
 2. Towar zamówiony przez Klienta znajduje się w magazynach, co oznacza, iż od momentu zamówienia, automatycznie informacja zostanie tam przekazana i rozpoczyna się realizacja zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego sposobu płatności. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu odnotowania przez sklep wpłaty zgodnej z wartością zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego. 
 4. Standardowo towar wysyłamy w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) od chwili zamówienia. Należy szczególnie dokładnie sprawdzić wszystkie dane, wypełniając formularz z zamówieniem - takie towary wysyłamy niemal natychmiast i może nie być już okazji, by wprowadzać zmiany.
 5. Przy zamówieniu większej liczby egzemplarzy tej samej pozycji, może się zdarzyć, że zapas magazynowy skończy się i będzie potrzeba sprowadzenia towaru od dostawcy, wówczas czas kompletowania paczki stosownie o czas zamówienia wydłuży się.
 6. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się telefonicznie bądź mailowo ze sklepem.

 

 

§ IX. Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń.
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 6. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.
 8. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym kupującego.
 9. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, po uprzednim poinformowaniu Nabywcy.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie e-sklepu.
 11. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.
 12. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 13. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny w Białymstoku.
 14. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem.
 15. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego moto-agro.pl mogą być zgłaszane Spółce telefonicznie lub mailowo.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl